ekosila
ekosila

TURBO

Pływajacy aerator powierzchniowy Aerator Aire-O2® Turbo

Zasada działania

Napowietrzane medium jest pompowane od dna w kierunku silnika aeratora przez innowacyjny wirnik zbliżony w kształcie do śruby Archimedesa. Struga jest kierowana przez deflektor a następnie rozbijana przez płytę dyfuzora. Wyrzucane medium nabiera znacznej prędkości i przy niskiej trajektorii wyrzutu z wielką energią kinetyczną uderza o powierzchnię cieczy wywołując wtórne napowietrzanie i bardzo intensywne mieszanie cieczy.
Aerator unosi się na powierzchni cieczy dzięki specjalnie skonstruowanemu niezatapianemu, jednoczęściowemu pływakowi, podążając za zmianami poziomu cieczy.
Aeratory Turbo są idealnym systemem napowietrzania do oczyszczalni typu SBR, ale też do rowów napowietrzania, i innych technologii z zastosowaniem osadu czynnego.Budowa aeratora Turbo:
1. Stacjonarny deflektor wyrzutu
2. Wirnik hydrauliczny o wysokiej sprawności
3. Płyta dyfuzora wylotowego
4. Uszczelniony wał napędowy
5. Specjalna trajektoria wyrzutu minimalizuje powstawanie aerozoli oraz zwiększa wydajnośćW aeratorze Turbo, specjalna trajektoria wyrzutu minimalizuje powstawanie aerozoli oraz zwiększa wydajność. Nowość w porównaniu do aeratorów konkurencyjnych


Zalety

 • Zaprojektowane z myślą o najcięższych zastosowaniach – przemysł celulozowo-papierniczny, przetwórstwo owocowo-warzywne, przemysł petrochemiczny oraz zastosowania komunalne
 • Turbo® charakteryzuje się zdolnością zmiany trybu pracy dostosowując się tym samym do hydraulicznych i jakościowych zmian obciążeń w strumieniu dopływających ścieków. Efektem jest oszczędność energii.
 • Wysoki transfer tlenu oraz pełne wymieszanie pozwala utrzymać wysokie stężenie mikroorganizmów w reaktorze.
 • Cicha praca, niska emisja aerozoli, odorów.
 • Zdolność wychładzania ścieków.
 • Zapewnienie pełnej kontroli nad przebiegiem procesów.
 • Wysoki transfer i dyspersja tlenu
 • Stacjonarny deflektor wyrzutu
 • Wirnik hydrauliczny o wysokiej sprawności
 • Płyta dyfuzora wylotowego
 • Uszczelniony wał napędowy
 • Brak przekładni, oraz dolnego łożyskowania – gwarantuje niskie koszty eksploatacji oraz większą niezawodność niż w aeratorach innych konstrukcji
 • Wolne zużywanie się elementów konstrukcyjnych
 • Niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
 • Niski poziom hałasu
 • Niska trajektoria wyrzutu zapewnia wtórny kontakt pęcherzyków powietrza, zapewniając dłuższy czas zatrzymania w zbiorniku. Większa powierzchnia kontaktu i dłuższy czas zatrzymania skutkują zwiększonym transferem tlenu. Minimalizuje powstawanie aerozoli.

Pływający aeartor powierzchniowy Aire-O2 Turbo - widok ogólny

Aeratory Turbo stosuje się do napowietrzania osadu czynnego w komorach nitryfikacji

Aeartory Turbo mozna stosowac pojedynczo oraz w układach kilku sztuk

Aeratory Turbo znajdują zastosowanie zarówno w komunalnych oczyszczalniach ścieków, jak i najtrudniejszych zastsowaniach w oczyszczalaniach przemysłowych (wykonane w całości ze stali nierdzewnej)

W systemach ACT aeratory Turbo stosuje się w układach z urządzeniami Triton

Tritony zapewniają mieszanie w prostopadłościennych zbiornikach, a aeratory Turbo skuteczne napowietrzanie

Stystem ACT to świetne rozwiązanie szybkiej modernizacji i zwiększenia wydajności napowietrzania w istniejących oczyszczalniach komunalnych i przemysłowych

Prezentacja Turbo oraz systemy ACT

(1 296 kb)

Pełna prezentacja pływającego aeratora powierzchniowego Turbo oraz systemów ACT

Copyright 2010 by Ekosila.pl